O nás All Star Ballet Letní program JK Master Ballet School PRE-School Ballet Program Fotografie & DVD Kontakt
About Us All Star Ballet Summer program JK Master Ballet School PRE-School Ballet Program Photos & DVD Contact Us

PRE-SCHOOL BALLET PROGRAM
2019–2020 první školní rok

JK MASTER BALLET SCHOOL
J A N A K U R O V A
Member of the Conseil International de la Danse CID, UNESCO 

JK Master Ballet School nabízí intenzivní lekce baletu, které jsou určeny začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Výuka je zaměřená na baletní průpravu. Je určena dívkám i chlapcům ve věku od 11 let. Lekce probíhají 1x týdně v prostředí profesionální zkušebny Hudebního divadla Karlín.

Studenti ve věku od 11 let.

Věkové rozmezí: 11–14 let
Jednotlivé lekce se skládají z výuky základních baletních prvků. Klademe důraz na správné provedení pohybů a na individuální potřeby každého dítěte.

Celkový počet lekcí ve školním roce, při docházce 1x týdně, je 24.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů.
Pro rodiče se připravují ukázkové lekce, Den otevřených dveří.

Baletní názvosloví
Používáme francouzskou terminologii, která je mezinárodní a všemi uznávaná.

Metodika
Pro výuku používáme metodiku A.Vaganové (Vaganova Method). Jedná se o mezinárodně uznávanou baletní techniku a tréninkový systém. Samozřejmě, že se všechno vyvíjí a my každoročně sledujeme celosvětový pokrok v kvalitě provedení a osvojení pohybových dovedností, což se ale týká již pokročilejšího studia.

Lekce se rozvíjí pomalu, nejdříve exercise á la Barre (u tyče, madla), potom „au milieu“ (v prostoru, ve středu baletního sálu). Jednoduché prvky a cviky se metodicky rozvíjejí do složitějších forem. V celé hodině je kladen důraz na rozvoj plasticity, tanečnosti, tělesné kondice a muzikálnost. Náplní výuky je vhodné rozvíjení baletních pohybů, které odpovídají možnostem dětí daného věku.

Co všechno balet nabízí
Správné držení a posílení těla, vnímání hudby, smysl pro rytmus, koordinaci zaměřenou na vyvažování osy, pohybovou paměť, pohybovou kulturu, tanečnost, tvůrčí potenciál, fyzickou kondici. Dále pokoru, trpělivost, zdravé sebevědomí, cílevědomost, vytrvalost a estetické cítění.

V době počítačových her a internetu se na pohyb velmi zapomíná. Balet také ovlivňuje různé druhy sportů (gymnastiku, krasobruslení, mažoretky, synchronizované plavání, skoky do vody, a další). Baletní umění pomáhá při nácviku správného držení těla, ale hlavně se děti odreagují od školních a jiných povinností. Baletní umění podporuje zdravý životní styl. Pohyb je důležitý hlavně pro děti.

http://www.pragueib.org http://www.pragueib.org Facebook Instagram Youtube Česká verze Anglická verze